**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

 

POSTUPAK PROMENE STATUSA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA

 

RB Obrazac zahteva za promenu statusa i postupak promene statusa sertifikata Word PDF
1. Zahtev za promenu statusa sertifikata - Obrazac 3. Zahtev za promenu statusa sertifikata Zahtev za promenu statusa sertifikata
2. Postupak promene statusa sertifikata Postupak promene statusa sertifikata Postupak promene statusa sertifikata

 

Kvalifikovani elektronski sertifikat (u daljem tekstu „sertifikat“) je nakon upisa u čip lične karte u aktivnom statusu. Korisnik ima pravo da na osnovu važećeg Ugovora i u skladu sa Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju zahteva promenu statusa sertifikata. Status sertifikata se iz aktivnog može promeniti u opozvan i suspendovan. Sertifikat koji je u statusu suspendovan se može reaktivirati, čime se vraća u aktivan status.Obrazac zahteva za promenu statusa sertifikata korisnik dobija od službeniak registracionog tela ili preuzima ovde.

 

 

Postupak opoziva sertifikata

 

1. Korisnik službeniku registracionog tela(u daljem tekstu „službenik“) predaje popunjen isvojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa kvalifikovanog elektrosnkog sertifikata - Obrazac 3. (u daljem tekstu „Zahtev za opoziv sertifikata“), sa zaokruženim brojem ispred opcije „Opoziv sertifikata“, odnosno brojem 1.

 

2. Službenik svojim potpisom potvrđuje da je primio Zahtev za opoziv sertifikata.

 

3. Nakon podnošenja Zahteva za opoziv sertifikata službenik započinje proces opoziva sertifikata.

 

4. Službenik odlaže Zahtev za opoziv sertifikata na čuvanje, a korisnika obaveštava da je korisnikov sertifikat opozvan, što podrazumeva trajno ukidanje važenja sertifikata i njegovo objavljivanje na listi opozvanih sertiifkata (bez mogućnosti reaktivacije).

 

 

Postupak suspenzije sertifikata

 

1. Korisnik službeniku predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa kvalifikovanog elektrosnkog sertifikata - Obrazac 3. (u daljem tekstu "Zahtev za suspenziju sertifikata") ), sa zaokruženim brojem ispred opcije „Suspenzija sertifikata“, odnosno brojem 2.

 

2. Službenik svojim potpisom potvrđuje da je primio Zahtev za suspenziju sertifikata.

 

3. Nakon podnošenja Zahteva za suspenziju sertifikata službenik započinje proces suspenzije sertifikata.

 

4. Službenik odlaže Zahtev za suspenziju sertifikata na čuvanje, a korisnika obaveštava da je korisnikov sertifikat suspendovan, što podrazumeva privremeno ukidanje važenja sertifikata i njegovo objavljivanje na listi opozvanih sertiifkata.

 

 

Postupak reaktivacije sertifikata

 

1. Korisnik službeniku predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenu statusa kvalifikovanog elektrosnkog sertifikata - Obrazac 3. (u daljem tekstu "Zahtev za reaktivaciju sertifikata"), sa zaokruženim brojem ispred opcije „Reaktivacija sertifikata“, odnosno brojem 3.

 

2. Službenik svojim potpisom potvrđuje da je primio Zahtev za reaktivaciju sertifikata.

 

3. Nakon podnošenja Zahteva za reaktivaciju sertifikata službenik započinje proces reaktivacije sertifikata.

 

4. Službenik odlaže Zahtev za reaktivaciju sertifikata na čuvanje, a korisnika obaveštava da je korisnikov sertifikat reaktiviran, što podrazumeva brisanje sertifikata sa liste opozvanih sertifikata i vraćanje u aktivan status.