**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova kao pružalac kvalifikovane usluge od poverenja, upisan 07.05.2018. godine u „Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja“ rešenjem broj: 345-01-258/2018-12, pruža uslugu izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 94/17) i saglasno Uredbi o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja ("Službeni glasnik RS", broj 37/18).

 

MUP je odgovoran za pružanje kompletne usluge izdavanja sertifikata koja uključuje sledeće:

 • registraciju korisnika
 • formiranje sertifikatа
 • distribuciju sertifikata korisnicima
 • upravljanje životnim vekom (obnavljane, suspenzija, reaktivacija i opoziv sertifikata)
 • obezbeđivanje pouzdanog i javno dostupnog servisa za proveru statusa sertifikata.

   

  MUP je definisao opšte uslove pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji su precizirani u aktima:

 • Politika pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama i
 • Praktična pravila za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama.
 •  

  RB Naziv dokumenta Verzija PDF
  1. Politika izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata 1.0 Politika pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama
  2. Praktična pravila za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata 1.0 Praktična pravila za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama