**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt

Sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

POSTUPAK DEBLOKADE PIN-a LIČNE KARTE

 

RB Obrazac zahteva za deblokadom PIN-a i postupak deblokade PIN-a Word PDF
1. Zahtev za deblokadom PIN-a lične karte- Obrazac 2. Захтев за деблокадом ПИН-а личне карте Захтев за деблокадом ПИН-а личне карте
2. Postupak deblokade PIN-a lične karte Postupak deblokade PIN-a lične karte Postupak deblokade PIN-a lične karte

 

PIN je tajni aktivacioni podatak koji se korisniku uručuje u zaštićenoj koverti prilikom uručenja lične karte sa čipom. Korisnik prvi put unosi svoj PIN u procesu izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u daljem tekstu „sertifikata“), a nakon toga taj PIN unosi prilikom korišćenja sertifikata. Ukoliko korisnik pri korišćenju sertifikata tri puta unese pogrešan PIN dolazi do blokade PIN-a.

 

Postupak deblokade

 

Preduslov za deblokadu PIN-a lične karte je da je lična karta važeća i da korisnik lično podnese zahtev za deblokadom. Obrazac zahteva za deblokadom PIN-a lične karte dobija se od službenika registracionog tela ili se preuzima ovde.

1. Korisnik predaje službeniku registracionog tela (u daljem tekstu "službenik) popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za deblokadom PIN-a lične karte- Obrazac 2. (u daljem tekstu „Zahtev“). U Zahtevu se korisnik opredeljuje da zadrži postojeći PIN ili da ga promeni.

 

2. Službenik svojim potpisom na Zahtevu potvrđuje da je primio Zahtev i započinje proces deblokade PIN-a lične karte.

 

3. U slučaju da je korisnik izabrao opciju deblokada sa promenom PIN-a ima pravo da u procesu deblokade sam odredi i u predviđeno polje unese svoj novi PIN.

 

4. Nakon uspešno završenog procesa deblkade PIN-a službenik ličnu kartu predaje korisniku, a zahtev za deblokadom odlaže na čuvanje.