**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | English| Контакт

Сертификационо тело МУП –а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

ПОСТУПАК ПРОМЕНE СТАТУСА КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

 

РБ Образац захтева за промену статуса и поступак промене статуса сертификата Word PDF
1. Захтев за промену статуса сертификата - Образац 3. Захтев за промену статуса сертификата Захтев за промену статуса сертификата
2. Поступак променe статуса сертификата Поступак променe статуса сертификата Поступак променe статуса сертификата

 

Квалификовани електронски сертификат (у даљем тексту „сертификат“) је након уписа у чип личне карте у активном статусу. Корисник има право да на основу важећег Уговора и у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању захтева промену статуса сертификата. Статус сертификата се из активног може променити у опозван и суспендован. Сертификат који је у статусу суспендован се може реактивирати, чиме се враћа у активан статус. Образац захтева за променом статуса сертификата корисник добија од службеника регистрационог тела или преузима oвде.

 

 

Поступак опозива сертификата

 

1. Корисник службенику регистрационог тела (у даљем тексту „службеник“) предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за промененом статуса квалификованог електронских сертификата - Образац 3. (у даљем тексту „Захтев за опозивом сертификата“), са заокруженим бројем испред опције „Опозив сертификата“, односно бројем 1.

 

2. Службеник својим потписом потврђује да је примио Захтев за опозивом сертификата.

 

3. Након подношења Захтева за опозивом сертификата службеник започиње процес опозива сертификата.

 

4. Службеник одлаже Захтев за опозивом сертификата на чување, а корисника обавештава да је корисников сертификат опозван, што подразумева трајно укидање важења сертификата и његово објављивање на листи опозваних сертификата (без могућности реактивације).

 

 

Поступак суспензије сертификата

 

1. Корисник службенику предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за променом статуса квалификованог електронског сертификата - Образац 3. (у даљем тексту „Захтев за суспензијом сертификата“), са заокруженим бројем испред опције „Суспензија сертификата“, односно бројем 2.

 

2. Службеник својим потписом потврђује да је примио Захтев за суспензијом сертификата.

 

3. Након подношења Захтева за суспензијом сертификата службеник започиње процес суспензије сертификата.

 

4. Службеник одлаже Захтев за суспензијом сертификата на чување, а корисника обавештава да је корисников сертификат суспендован, што подразумева привремено укидање важења сертификата и његово објављивање на листи опозваних сертификата.

 

 

Поступак реактивације сертификата

 

1. Корисник службенику предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за променом статуса квалификованог електронских сертификата - Образац 3. (у даљем тексту „Захтев за реактивацијом сертификата“), са заокруженим бројем испред опције „Реактивација сертификата“, односно бројем 3.

 

2. Службеник својим потписом потврђује да је примио Захтев за реактивацијом сертификата.

 

3. Након подношења Захтева за реактивацијом сертификата службеник започиње процес реактивације сертификата.

 

4. Службеник одлаже Захтев за реактивацијом сертификата на чување, а корисника обавештава да је корисников сертификат реактивиран, што подразумева брисање сертификата са листе опозваних сертификата и враћање у активан статус.