**** Bread Crumbs ****

Почетна страна | Latinica | English| Контакт

Сертификационо тело МУП –а Републике Србије

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА И ОБНАВЉАЊА КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

 

Термин за издавање квалификованог електронског сертификата се може заказати преко портала еУправа

 

 

РБ Документација потребнa за подношење захтева за издавање сертификата Word PDF
1. Oпшти услови издавања квалификованих електронских сертификата Oпшти услови пружања услуге издавања квалификованих електронских сертификата Oпшти услови пружања услуге издавања квалификованих електронских сертификата
2. Захтев за издавањe и обнављањe квалификованог електронског сертификата - Образац 1. Захтев за пружање услуге издавања и обнављања квалификованог електронског сертификата Захтев за пружање услуге издавања и обнављања квалификованог електронског сертификата
3. Уговор о издавању квалификованог електронског сертификата Уговор о пружању услуге издавања квалификованог електронског сертификата Уговор о пружању услуге издавања квалификованог електронског сертификата
4. Поступак издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата Поступак издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата Поступак издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата

 

 

Корисник је физичко лице коме се пружа услуга издавања квалификованог електронског сертификата.

Регистрационо тело је организациона јединица издаваоца сертификата овлашћена за вршење послова регистрације корисника, односно организациона јединица МУП-а надлежна за издавање личних идентификационих докумената.

Активациони податак је кориснички ПИН, који корисник добија у заштићеној коверти приликом преузимања личне карте са чипом.

 

 

Поступак издавања сертификата

 

Предуслов за издавање квалификованог електронског сертификата (у даљем тексту „сертификат“) кориснику је да корисник има важећи идентификациони документ (личну карту са чипом издату после 18.08.2014 године) и да зна свој кориснички ПИН. У случају да је корисник заборавио свој ПИН, потребно је да пре подношења захтева за издавање сертификата, поднесе захтев за деблокадом личне карте са променом ПИН-а. Документацију потребну за подношење захтева за издавање сертификата корисник добија од службеника регистрационог тела или преузима овде.

 

1. Корисник службенику регистрационог тела (у даљем тексту „службеник“) предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за пружање услуге издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата - Образац 1. (у даљем тексту „Захтев за издавање сертификата“) са заокруженим бројем испред опције „Издавање сертификата“, односно бројем 1.

 

2. Уз захтев прилаже два примерка својеручно потписаног документа Општи услови пружања услуге издавања квалификованих електронских сертификата (у даљем тексту „Општи услови издавања сертификата“).

 

3. На захтев корисника закључује се Уговор о пружању услуге издавања квалификованог електронског сертификата (у даљем тексту „Уговор“) у два примерка. Корисник у присуству службеника потписује оба примерка Уговора, а службеник Уговоре оверава печатом Министарства унутрашњих послова, који ставља преко потписа помоћника Министра.

 

4. Након подношења Захтева за издавање сертификата и потписивања Уговора службеник започиње процес издавања сертификата, при чему у предвиђено поље уноси e-mail корисника из захтева, ако је корисник у захтеву навео да је потребно у сертификат уписати e-mail.

 

5. У процесу издавања сертификата неопходно је унети активациони податак (ПИН) који је познат само кориснику.

 

6. Потребно је омогућити кориснику, да у процесу издавања сертификата у кораку који захтева унос ПИН-а, сам унесе свој ПИН.

 

7. Након уписа сертификата у чип личне карте службеник спаја Захтев за издавање сертификата са по једним примерком Уговора и Општих услова издавања сертификата и одлаже их на чување, а кориснику предаје личну карту и по један примерак Уговора и Општих услова издавања сертификата. На овај начин је завршен поступак издавања сертификата.

 

 

Поступак обнављања сертификата

 

Предуслов за обнављање сертификата кориснику је да корисник има важећу личну карту са чипом и важећи Уговор. Корисник захтева обнављање сертификата у случају да је истекао период важности сертификата издатог на дан склапања Уговора.

 

1. Корисник предаје службенику попуњен и својеручно потписан Захтев за пружање услуге издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата - Образац 1. (у даљем тексту „Захтев за обнављање сертификата“) са заокруженим бројем испред опције „Обнављање сертификата“, односно бројем 2.

 

2. Службеник на основу примљеног Захтева за обнављање сертификата започиње процес обнављања сертификата, при чему у предвиђено поље уноси e-mail корисника из захтева, ако је корисник у захтеву навео да је потребно у сертификат уписати e-mail.

 

3. У процесу обнављања сертификата неопходно је унети активациони податак (ПИН) који је познат само кориснику.

 

4. Потребно је омогућити кориснику, да у процесу обнављања сертификата у кораку који захтева унос ПИН-а, сам унесе свој ПИН.

 

5. Након уписа сертификата у чип личне карте службеник кориснику предаје личну карту, а Захтев за обнављање сертификата одлаже на чување. На овај начин је завршен поступак обнављања сертификата.